لیست بیمارستان های روانی استان تهران


بیمارستان‌هاو مراکز توانبخشی روانی استان تهران

مرکز آموزشی­ درمانی روانپزشکی ایران (تهران)


بیمارستان (روانپزشکی) روزبه (تهران)


مرکز آموزشی ­درمانی روانپزشکی رازی (تهران)


بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) (تهران)


بخش روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روانپزشکی روزبه (تهران)


بخش روانپزشکی کودک و نوجوان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) (تهران)


بخش روان­‌تنی بیمارستان امام خمینی (ره) (تهران)


بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) (تهران)


بخش روانپزشکی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت‌اله طالقانی (تهران)


بخش سایکوسوماتیک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت‌اله طالقانی (تهران)


بخش اعصاب و روان بیمارستان شهید دکتر لواسانی (تهران)


بیمارستان روانپزشکی صدر (جانبازان) (تهران)


بیمارستان روانپزشکی نیایش (جانبازان) (تهران)


بیمارستان میمنت (تهران)


بخش اعصاب و روان بیمارستان پیامبران (تهران)


بخش روان بیمارستان عرفان (تهران)


بیمارستان مهرگان (تهران)


بیمارستان (روانپزشکی) رضاعی (تهران)


بیمارستان روانپزشکی ایرانیان (تهران)


بیمارستان روانپزشکی آزادی (تهران)


بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار (جانبازان) (شهریار)

مراکز شبانه، روزانه و خدمات در منزل اعصاب و روان (استان تهران)

مرکز اندیشه سلامت روان (تهران)

سرای احسان (مرکز نگهداری و توانمندسازی بیماران روانی مزمن) (کهریزک، روستای قلعه نوچمن)

مرکز توانبخشی طلوع (تهران)

مرکز مشاوره و توانبخشی سینا (تهران)

کلینیک توانبخشی اخوان (تهران)

مرکز جامع توانبخشی ایران (تهران)

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد (تهران)

بیمارستان توانبخشی رفیده (تهران)

مرکز آموزشی، پژوهشی و توانبخشی اسما (تهران)

مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیستیک به‌آرا (تهران)

مرکز آموزشی، پژوهشی و توانبخشی اسما (تهران)

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان توحید (تهران)

بیمارستان روانپزشکی نیایش (جانبازان) (تهران)

مرکز توان‌بخشی ماهان (تهران)

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان فرزانگان (تهران)

مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک

مرکز جامع توانبخشی هدایت (شهریار)

مؤسسه توان‌بخشی مهرآفرینان بوعلی (شهریار)

بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار (جانبازان) (شهریار)

مرکز توانبخشی مهر (هشتگرد)

مرکز توان‌بخشی مژده (بومهن)